|
Aktiespil.dk

Forside > MarkedsrisikoMarkedsrisiko

Markedsrisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af værdipapirer ændres, som følge af ændringer i de finansielle markeder. Dette kan være ændringer i rentesatser, valutakurser, aktiekurser og lignende. Markedsrisiko kan opgøres på mange måder, men følgende er de mest kendte:

* Renterisiko o Varighed o Rentefølsomhed

* Valutarisiko

* Aktierisiko

* Value-at-Risk
Du er her: Markedsrisiko - Alt om aktier og aktiespil

akiespillet aktiespil