|
Aktiespil.dk

Forside > AktieemissionAktieemission

En emission er en udstedelse af aktier eller obligationer. Udstedelsesmåden afhænger af værdipapirtypen.

Aktieemissioner omfatter fondsemissioner og nyemissioner. En fondsemission er en overflytning af reserveposter til aktiekapital og indebærer derfor ikke, at selskabet får tilført ny kapital. Fondsaktierne tildeles i forhold til beholdningens størrelse. Ved en nyemission fremskaffes ny kapital til selskabet. En sådan nyemission kan enten ske til underkurs eller til markedskurs. Ved en underkursemission skal de nye aktier tilbydes de hidtidige aktionærer gennem tegningsrettigheder, der tildeles i forhold til deres beholdning af aktier i selskabet. Ved markedskursemissioner udbydes aktieposten som hovedregel i fri tegning
Du er her: Aktieemission - Alt om aktier og aktiespil

akiespillet aktiespil